Krzysztof Osiak | Adwokat Siedlce | Prawnik Siedlce
Chcę złożyć pozew/wniosek/zawiadomienie

Czasami w celu załatwienia określonej sprawy niezbędne jest formalne wszczęcie postępowania przed właściwym organem. W tym celu należy sporządzić pismo które spełni wszystkie wymogi formalne dotyczące danej kategorii pism procesowych, zabezpieczy w sposób należyty Twój interes a także zostanie zaadresowane do właściwego organu. Kancelaria świadczy usługi zarówno w zakresie sporządzania pism w imieniu Klienta (w tym konsultacją dotyczącą zakresu inicjatywy dowodowej), jak również zajmuje się kompleksową reprezentacją Klienta przed organem. Skontaktuj się z Kancelarią w celu umówienia spotkania na którym możliwy będzie wybór najwłaściwszej formy współpracy.