Krzysztof Osiak | Adwokat Siedlce | Prawnik Siedlce
Zakres działalności

Adwokat Krzysztof Osiak jest specjalistą z zakresu prawa karnego, magistrem prawa z pracą magisterską z dziedziny wiktymologii. Kancelaria zajmuje się obroną w sprawach karnych, karnych skarbowych i wykroczeniowych, jak również reprezentowaniem klientów indywidualnych i instytucjonalnych w charakterze oskarżyciela prywatnego i posiłkowego, na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Kancelaria reprezentuje także klientów na etapie postępowania wykonawczego w postępowaniach o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, montowania blokad alkoholowych alcolock i innych. Specjalnością adwokata Krzysztofa Osiaka są duże, wieloosobowe procesy karne, w tym sprawy dotyczące przestępczości zorganizowanej.

Specjalnością kancelarii są sprawy rozwodowe, a także związane z rozwodem sprawy majątkowe. Kancelaria zajmuje się sprawami rozwodowymi od etapu zbierania materiału dowodowego do pozwu do uzyskania prawomocnego wyroku sądu, a także sprawami o ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku, alimenty, kontakty z dziećmi, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Sprawy rodzinne należą do tej kategorii spraw, w których, oprócz znajomości przepisów, niezbędne jest dokładne zrozumienie potrzeb klienta, empatia i wyczucie. Kancelaria z sukcesem zajmuje się reprezentowaniem klientów w sprawach o rozwód, alimenty, rodzielność majątkową, podział majątku, kontakty z dziećmi, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta, dyskrecję i bieżące informowanie o postępach sprawy.

Kancelaria Adwokata Krzysztofa Osiaka zajmuje się prowadzeniem spraw o unieważnienie umów kredytowych zawartych w złotych indeksowanych do franka szwajcarskiego oraz o zmianę takich umów (tzw. odfrankowienie czy odwalutowanie umowy). Pomoc prawna udzielana frankowiczom obejmuje analizę umowy kredytowej w celu wyszukania ewentualnych klauzul abuzywnych, ocenę szans na wygranie sprawy, pomoc w wyliczeniu wysokości należności możliwej do wygrania od banku, sporządzenie pozwu oraz reprezentację strony przed sądami wszystkich instancji, a także w postępowaniu egzekucyjnym.

Uregulowanie spraw spadkowych jest często prawdziwym wyzwaniem i polem do powstania rozległego konfliktu w rodzinie. Aby tego uniknąć, i aby mieć pewność, że w wyniku spadkobrania otrzyma się dokładnie taki spadek jaki przewidują przepisy warto skorzystać z pomocy pełnomocnika, który pomoże przebrnąć przed gąszcz przepisów prawa spadkowego. Kancelaria zajmuje się udzielaniem porad i prowadzeniem wszelkich spraw z zakresu prawa spadkowego, w szczególności spraw o stwierdzenie nabycia spadu, dział spadku czy zachowek.

W praktyce obrotu gospodarczego często zdarzają się sytuacje, w których pewne podmioty unikają zapłaty należnego drugiej stronie zobowiązania. Aby skutecznie odzyskać należne pieniądze często niezbędna jest odpowiednia wiedza prawnicza. Kancelaria świadczy usługi z zakresu zapłaty zaległych faktur, odzyskiwania długów, zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę, zapłaty zaległych opłat za wynajem. Zajmujemy się również pomocą przy uzyskaniu świadczeń ubezpieczeniowych w należnej wysokości.

Si vis pacem, para bellum(chcesz pokoju, szykuj się do wojny). Starożytna sentencja rzymska znajduje doskonałe zastosowanie w przypadku współcześnie zawieranych umów. Ludzie podpisują ze sobą umowy z reguły po to, aby je wykonać. Jednak w przypadku, gdy jedna ze stron umowy nie wykona lub wykona w sposób niewłaściwy, często pojawia się wiele problemów ze skutecznym wyegzekwowaniem należności. Dlatego już na etapie przygotowywania i podpisywania umowy warto być przygotowanym na ewentualny spór ze stroną przeciwną, tak aby zapewnić sobie w nim możliwie najlepszą pozycję. Kancelaria zajmuje się konsultowaniem, modyfikowaniem i tworzeniem umów w obrocie gospodarczym oraz konsumenckim w taki sposób, aby były zgodne z obowiązującym prawem i możliwie najlepiej zabezpieczały interes reprezentowanej strony.

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, polegającą na konsultowaniu, modyfikowaniu i tworzeniu umów, regulaminów i statutów, poradach z zakresu prawa pracy, pomocy w dochodzeniu należności, reprezentowaniu przedsiębiorcy przed sądami wszystkich instancji oraz organami władzy samorządowej i publicznej, a także pomocą w negocjacjach. Adwokat Krzysztof Osiak posiada niezbędne doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, pozwalające na skuteczną ochronę ich interesów.

W życiu często przytrafiają się wypadki lub inne zdarzenia, które rodzą odpowiedzialność odszkodowawczą. Ubezpieczyciele często zaniżają świadczenia należne ubezpieczonym. Wielu ubezpieczonych nie odwołuje się od decyzji przyznających zaniżone odszkodowania, co jest błędem. Każdy, kto zawiera umowę z ubezpieczycielem i płaci składkę w żądanej przez ubezpieczyciela wysokości ma prawo do prawidłowego i uczciwie wyliczonego odszkodowania. Dochodzenie swoich praw w sporze z ubezpieczycielem bywa jednak trudne, pracochłonne, w celu uzyskania świadczenia w pełnej wysokości niejednokrotnie niezbędne jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Kancelaria adw. Krzysztofa Osiaka świadczy kompleksowe usługi z zakresu dochodzenia odszkodowań, zarówno na etapie procedury odwoławczej przewidzianej przez ubezpieczyciela, na etapie sądowym, przed sądami wszystkich instancji, do uzyskania prawomocnego orzeczenia sądowego a także na etapie postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria prowadzi sprawy obejmujące większość występujących na rynku rodzajów ubezpieczeń, w szczególności wypadków komunikacyjnych (OC i AC), ubezpieczeń mienia i osób, błędów medycznych czy odszkodowań za opóźnione loty.

Pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia? Odmawia wypłaty odprawy czy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop? Wydał niezgodne z rzeczywistością świadectwo pracy?

A może to pracownik nie wypełnia swoich obowiązków, spóźniając się do pracy, przychodząc do pracy w stanie nietrzeźwości czy naruszając tajemnicę przedsiębiorstwa?

Kancelaria zajmuje się poradami i prowadzeniem spraw pracowniczych, w szczególności spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy, o odprawę, przywrócenie do pracy czy uznanie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę.

Kancelaria zajmuje się udzielaniem porad i prowadzeniem spraw z zakresu prawa łowieckiego, w tym spraw o odszkodowania łowieckie czy spraw związanych ze zwalczaniem kłusownictwa. Adwokat Krzysztof Osiak posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę dotyczącą zwalczania kłusownictwa w terenie oraz pociągania kłusowników do odpowiedzialności karnej. Kancelaria zajmuje się także sprawami związanymi z gospodarką leśną i ochroną środowiska.