Aktualności

 Informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie sprawy
prowadzimy oraz jakie są tego wyniki.

Wygrana w sprawie kredytu frankowego

W większości tzw. spraw frankowych to kredytobiorcy występują po stronie powodowej, domagając się unieważnienia czy też przekształcenia umowy, bank natomiast broni swojej umowy. Bywa jednak, że z różnych względów to bank jest stroną powodową, a kredytobiorca, broniąc się przed roszczeniem banku podnosi zarzuty dotyczące nieważności umów frankowych. Tak było i w tym przypadku. Sąd Okręgowy …

Obalenie testamentu notarialnego

Przepisy prawa spadkowego, a także orzecznictwo sądów kształtuje się w taki sposób, aby uszanować wolę zmarłego zawsze wtedy, kiedy jest to możliwe i w najszerszym możliwym zakresie. Testament notarialny jest najmocniejszą formą wyrażenia ostatniej woli przez spadkodawcę. Przypadki podważenia testamentu notarialnego zdarzają się zatem niezwykle rzadko. Postanowieniem z dn. 12 września 2022r. Sąd Rejonowy w …

Wstrzymanie spłaty rat kredytu frankowego

Postanowieniem z dn. 27 lipca 2022r., dokładnie tydzień od wniesienia pozwu Sąd Okręgowy w Siedlcach udzielił zabezpieczenia roszczenia reprezentowanych przez naszą kancelarię kredytobiorców poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu do dnia uprawomocnienia się wyroku w sprawie. Sądy coraz częściej uwzględniają tego typu wnioski. Jest to dopiero początek walki o unieważnienie umowy kredytu indeksowanego do …

Pacta sunt servanda

Nakazem zapłaty z dn. 11 marca 2022r. Sąd Rejonowy w Siedlcach nakazał pozwanej firmie J. zapłatę kwoty 16 219 zł na rzecz mojej klientki. Wcześniej, zgodnie z naszym wnioskiem, Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia na kwotę 17 419zł, którą to kwotę komornik zajął na koncie bankowym pozwanej spółki jeszcze przed uprawomocnieniem nakazu zapłaty. Obecnie nakaz zapłaty …

Sprawiedliwości stało się zadość.

Pod koniec marca 2022r. swój finał znalazła sprawa, o której informowałem w lipcu 2020r. Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach. W związku z tym wyrokiem, Sąd Rejonowy w Siedlcach umorzył postępowanie w przedmiocie zwrotu świadczenia pobranego przez moją klientkę. Tym samym, ostatecznie i prawomocnie, nie musi ona zwracać ponad …

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Nasze myśli zaprzątnięte są w ostatnich dniach głównie okrutną inwazją na Ukrainę. Wymiar sprawiedliwości funkcjonuje jednak swoim rytmem, a sądy codziennie wydają wyroki. W jednym z nich, Sąd Okręgowy w Siedlcach utrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Siedlcach, który ustalił istnienie stosunku pracy trójki naszych Klientów, zatrudnionych na umowę B2B przez jednego z operatorów telekomunikacyjnych. Linia …

Wyboista droga do renty

Prawie dwa lata trwała sprawa klienta, któremu ZUS odmówił prawa do renty socjalnej. Ubezpieczony jest osobą całkowicie niezdolną do pracy, jednak, zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy o rencie socjalnej, aby uzyskać rentę należy wykazać, iż naruszenie sprawności organizmu powstało przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej – …

Wygrana apelacja

Kilka miesięcy temu do kancelarii zgłosił się klient z świeżo zapadłym wyrokiem skazującym go na karę 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności za posiadanie kilku gram marihuany. Już na pierwszy rzut oka kara zdaje się być rażąco surowa. Analiza akt sprawy wykazała ponadto liczne uchybienia, których dopuścił się Sąd wydający wyrok w I instancji. Na początku …