Aktualności

 Informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie sprawy
prowadzimy oraz jakie są tego wyniki.

Wygrana apelacja

Kilka miesięcy temu do kancelarii zgłosił się klient z świeżo zapadłym wyrokiem skazującym go na karę 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności za posiadanie kilku gram marihuany. Już na pierwszy rzut oka kara zdaje się być rażąco surowa. Analiza akt sprawy wykazała ponadto liczne uchybienia, których dopuścił się Sąd wydający wyrok w I instancji. Na początku …

Rzecz o terminowości wykonania umowy

Do kancelarii zgłosił się architekt, pozwany przez swojego klienta za opóźnienie w realizacji projektu. Po dokładnej analizie akt sprawy okazało się jednak, że winę za zaistnienie opóźnienia w rzeczywistości ponosi ten właśnie klient, który najpierw nie mógł się zdecydować, czy chce przebudować istniejący dom, czy też może zburzyć go i postawić od nowa, a następnie …

Obrona przed fałszywym oskarżeniem

Do kancelarii zgłosił się klient, któremu prokuratura postawiła zarzut zgwałcenia. Klient stanowczo twierdził, że stał się ofiarą pomówienia, a podczas jego spotkania z pokrzywdzoną doszło jedynie do długiej rozmowy oraz wspólnego wypicia kilku piw. Po analizie akt sprawy uznałem, iż materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje na to, iż klient mówił prawdę. Kobieta, z którą tego dnia …

Mała sprawa – duży sukces

Nie zawsze reprezentuję klientów w sporach o setki tysięcy złotych, nie zawsze bronię w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa. Czasami sprawy z pozoru niezbyt poważne mają jednak dla strony olbrzymie znaczenie. Tak było w sprawie pani Jadwigi (imię zmienione), która została oskarżona o znieważenie funkcjonariusza oraz naruszenie jego nietykalności osobistej poprzez uderzenie kołem od roweru w …

Wygrana po latach

W pierwszych dniach września, po kilku latach zakończył się proces wytoczony mojemu klientowi przez jedną z instytucji reprezentujących interesy ubezpieczycieli. Powód domagał się zwrotu kwoty ponad 9 tysięcy złotych, którą ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanemu za owce zagryzione przez psy. Powód usiłował udowodnić, że zagryzienia dopuściły się psy mojego klienta i że to na moim kliencie spoczywa …

Wygrana z organem rentowym

Do Kancelarii zgłosiła się klientka, której organ rentowy zakwestionował podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu przez okres dwóch i pół roku. Zdaniem ubezpieczyciela działalność gospodarcza prowadzona w tamtym okresie przez moją klientkę była fikcyjna. Decyzja była o tyle brzemienna w skutki, iż wiązała się z obowiązkiem zwrotu kwoty około 150 tysięcy złotych. Na początku lipca, …

Ważny wyrok Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów

W ostatnich dniach zostało opublikowane uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie V CSK 382/18. Zawarta w nim argumentacja jest bardzo korzystna dla kredytobiorców, w szczególności tych, którzy domagają się unieważnienia umowy kredytu frankowego. Najważniejszym novum, jeśli chodzi o orzecznictwo SN jest uznanie za niedopuszczalne utrzymania umowy w mocy po wyeliminowaniu …

Udana obrona przed przymusowym umieszczeniem w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym

W ostatnim czasie zakończył się proces o przymusowe umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, wytyczony synowi przez matkę. Mój klient rzeczywiście cierpiał na pewne schorzenia psychiczne, jednak ani w jego, ani w mojej ocenie nie były one na tyle poważne, aby była konieczność zamykania go w szpitalu psychiatrycznym wbrew jego woli. W toku procesu udało się …

Tydzień Konstytucyjny

Adwokat Krzysztof Osiak po raz kolejny wziął udział w organizowanym przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy Tygodniu Konstytucyjnym – ogólnopolskiej akcji edukacyjnej mającej na celu rozpowszechnienie wiedzy o Konstytucji RP i zawartych w niej wartościach. W tej edycji zajęcia odbyły się w dniach 22 oraz 25 października w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w …

Kancelaria adw. Krzysztofa Osiaka zdobywa nagrodę Orły Prawa 2019r.!

Jest mi niezmiernie miło oznajmić, iż prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka została wyróżniona prestiżową nagrodą Orły Prawa 2019. Wyróżnienie to jest szczególnie cenne, gdyż przyznawane jest na podstawie stopnia zadowolenia klientów. Nagrodę traktuję jako potwierdzenie najwyższej jakości usług świadczonych przez kancelarię, a także jako motywację do dalszej wytężonej pracy na rzecz klientów. http://www.orlyprawa.pl/profile-245694-kancelaria-adwokacka-adwokat-krzysztof-osiak/ …

Sukces w sprawie o zapłatę przed Sądem Rejonowym w Siedlcach

Do siedziby kancelarii w Siedlcach zgłosiło się małżeństwo pozwane przez rolnika, który na mocy nieformalnej umowy z poprzednim właścicielem uprawiał kupioną przez nich działkę rolną. Rolnik nie został uprzedzony o zamiarze sprzedania działki przez właściciela i przygotował działkę do wiosennego siewu. Powód, który był reprezentowany przez radcę prawnego twierdził, że umowa która łączyła go z …

Warto walczyć do końca – sukces przed Sądem Okręgowym w Siedlcach

Do kancelarii zgłosił się klient, który nie otrzymał należnej mu od pracodawcy odprawy w wysokości ponad 8 tysięcy złotych. Podstawą roszczenia były przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (znana potocznie jako ustawa o zwolnieniach grupowych) oraz fakt, że powód otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę ze wskazaniem, że …