prawnik z kucykiem
Dostałem pismo z sądu – co dalej?

Otrzymanie pisma z sądu, prokuratury czy innego organu świadczy o tym, że przed organem tym toczy się postępowanie które pośrednio lub bezpośrednio dotyczy Ciebie lub Twoich interesów. Pisma takie przeważnie zawierają pouczenie, a z treści pisma często wynika jakiego rodzaju aktywności wymaga od nas organ. Należy mieć jednak na uwadze, że pouczenia sądowe nie obejmują wszystkich przepisów, które mają zastosowanie w sprawie, a instrukcje sformułowane są w taki sposób, aby przede wszystkim zapewnić prawidłowy tok postępowania. Sąd, prokuratura i inne organy państwowe nie mają obowiązku dbania o interes każdego interesanta. Często, w celu skutecznej i kompleksowej ochrony interesu obywatela pismo takie wymaga dokonania określonych czynności. Aby mieć pewność, czy Twoje interesy nie są zagrożone toczącym się postępowaniem lub są należycie zabezpieczone skontaktuj się z Kancelarią niezwłocznie po otrzymaniu pisma, które budzi Twoje wątpliwości. Przepisy proceduralne często przewidują określone terminy na dokonanie właściwych czynności, a przekazanie prawnikowi pisma po upływie tego terminu może spowodować utratę określonych uprawnień czy pogorszenie sytuacji procesowej.