Krzysztof Osiak | Adwokat Siedlce | Prawnik Siedlce
Mam kredyt we frankach

Większość umów kredytowych indeksowanych do waluty obcej (najczęściej franka szwajcarskiego) zawiera klauzule walutowe, które pozwalają bankom na swobodne określenie kursu, po jakim przeliczana jest każda z rat kredytu. Jeżeli klauzule te są sformułowane w taki sposób, że dają bankowi wyłączne prawo do decydowania o wysokości kursu franka, całkowicie pozbawiając kredytobiorcę jakiegokolwiek wpływu na ten kurs, kredytobiorca może ubiegać się o uznanie takiej klauzuli za klauzulę abuzywną, a w konsekwencji zmianę lub unieważnienie umowy. Kancelaria Adwokata Krzysztofa Osiaka zajmuje się prowadzeniem spraw frankowych od pierwszego etapu – analizy umowy, wyszukania klauzul abuzywnych, poprzez sporządzenie pozwu i reprezentację klienta przed sądem aż do uzyskania prawomocnego wyroku sądowego i wyegzekwowania należności od banku.