AdwokatKrzysztofOsiak
Obalenie testamentu notarialnego
Przepisy prawa spadkowego, a także orzecznictwo sądów kształtuje się w taki sposób, aby uszanować wolę zmarłego zawsze wtedy, kiedy jest to możliwe i w najszerszym możliwym zakresie. Testament notarialny jest najmocniejszą formą wyrażenia ostatniej woli przez spadkodawcę. Przypadki podważenia testamentu notarialnego zdarzają się zatem niezwykle rzadko. Postanowieniem z dn. 12 września 2022r. Sąd Rejonowy w Siedlcach stwierdził nabycie spadku z ustawy, uznając tym samym testament notarialny sporządzony przez spadkodawcę za nieważny. Sprawa toczyła się trzy lata, przesłuchaliśmy wielu świadków, powołano również trzy opinie biegłych. Po przeprowadzeniu rozbudowanego postępowania dowodowego Sąd przychylił się do naszego stanowiska, iż spadkodawczyni nie mogła sporządzić ważnego testamentu z uwagi na swój stan zdrowia. Postanowienie jest prawomocne, strona przeciwna odstąpiła od jego zaskarżenia. Próba zmanipulowania starszej, chorej osoby nie powiodła się, prawowici spadkobiercy otrzymają swój udział w spadku.