AdwokatKrzysztofOsiak
Obrona przed fałszywym oskarżeniem

Do kancelarii zgłosił się klient, któremu prokuratura postawiła zarzut zgwałcenia. Klient stanowczo twierdził, że stał się ofiarą pomówienia, a podczas jego spotkania z pokrzywdzoną doszło jedynie do długiej rozmowy oraz wspólnego wypicia kilku piw. Po analizie akt sprawy uznałem, iż materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje na to, iż klient mówił prawdę. Kobieta, z którą tego dnia przebywał nadużyła alkoholu, straciła przytomność, przewróciła się na chodniku uderzając się w głowę, a następnie, w obawie o reakcję swojego partnera, pomówiła mojego klienta o zgwałcenie. Przeprowadziliśmy szeroką inicjatywę dowodową (między innymi zabezpieczenie kamer monitoringu miejskiego oraz prywatnych kamer na posesjach) mającą wykazać, iż wersja zdarzeń przedstawiana przez rzekomą pokrzywdzoną istotnie mija się z rzeczywistością. Po przeprowadzeniu części wnioskowanych dowodów Prokuratura Rejonowa w Węgrowie umorzyła postępowanie w sprawie. W uzasadnieniu postanowienia dokonano wnikliwej analizy zgromadzonego materiału dowodowego, wskazując, iż zeznania pokrzywdzonej są całkowicie niewiarygodne i stoją w sprzeczności z innymi zebranymi dowodami. Postanowienie jest prawomocne, pokrzywdzona nie składała zażalenia.