AdwokatKrzysztofOsiak
Pacta sunt servanda
Nakazem zapłaty z dn. 11 marca 2022r. Sąd Rejonowy w Siedlcach nakazał pozwanej firmie J. zapłatę kwoty 16 219 zł na rzecz mojej klientki. Wcześniej, zgodnie z naszym wnioskiem, Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia na kwotę 17 419zł, którą to kwotę komornik zajął na koncie bankowym pozwanej spółki jeszcze przed uprawomocnieniem nakazu zapłaty. Obecnie nakaz zapłaty jest już prawomocny, a pieniądze mogą zostać przekazane bezpośrednio mojej klientce. Zabezpieczenie roszczenia w postaci zajęcia środków na rachunku bankowym jest niezwykle skutecznym narzędziem, które udaremnia wszelkie próby unikania egzekucji, które pozwany może podejmować po przegraniu sprawy. W tej konkretnej sprawie istotna jest jeszcze jedna kwestia – pozwana firma nie uiściła mojej klientce wynagrodzenia za wykonane prace w kwocie 11 800zł. Po obciążeniu strony przegranej kosztami odzyskiwania należności, wynagrodzenia adwokackiego, opłatą sądową, odsetkami i kosztami komorniczymi końcowa należność jest wyższa prawie o połowę. To niezbity dowód na to, że z zaciągniętych zobowiązań trzeba i warto się wywiązywać.