AdwokatKrzysztofOsiak
Pozytywne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych

W ostatnich dniach Sąd Okręgowy w Siedlcach wydał kolejne korzystne rozstrzygnięcia dla naszych klientów. Wyrokiem z dn. 30 listopada 2023r. Sąd ustalił, że umowa kredytu frankowego jest nieważna, zasądził na rzecz powoda objętą pozwem kwotę wyrażoną w złotych i frankach oraz zasądził na rzecz obojga powodów zwrot kosztów postępowania, w tym zwrot poniesionych kosztów adwokackich. Trzy dni wcześniej, w innej sprawie Sąd Okręgowy zabezpieczył powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego z datą wniesienia powództwa, a więc z datą wsteczną. Oznacza to, że klienci nie tylko mogą przestać spłacać raty, ale ponadto domagać się mogą zwrotu raty kredytu, którą uiścili w okresie pomiędzy złożeniem przez naszą kancelarię pozwu a wydaniem postanowienia o zabezpieczeniu. Wskazane orzeczenia potwierdzają korzystną linię orzeczniczą Sądu Okręgowego w Siedlcach w sprawach frankowych.