AdwokatKrzysztofOsiak
Sprawiedliwości stało się zadość.
Pod koniec marca 2022r. swój finał znalazła sprawa, o której informowałem w lipcu 2020r. Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach. W związku z tym wyrokiem, Sąd Rejonowy w Siedlcach umorzył postępowanie w przedmiocie zwrotu świadczenia pobranego przez moją klientkę. Tym samym, ostatecznie i prawomocnie, nie musi ona zwracać ponad 150 000zł, do czego pierwotnie wzywał ją organ rentowy. Mam olbrzymią satysfakcję, iż mogłem pomóc w takiej sprawie. Trudno sobie wyobrazić, jakie konsekwencje dla młodej matki niosłaby ze sobą konieczność zapłacenia takiej kwoty na podstawie nieprawidłowo wydanej decyzji.