AdwokatKrzysztofOsiak
Tydzień Konstytucyjny

Adwokat Krzysztof Osiak po raz kolejny wziął udział w organizowanym przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy Tygodniu Konstytucyjnym – ogólnopolskiej akcji edukacyjnej mającej na celu rozpowszechnienie wiedzy o Konstytucji RP i zawartych w niej wartościach. W tej edycji zajęcia odbyły się w dniach 22 oraz 25 października w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Siedlcach. Zaangażowanie podczas zajęć, posiadana wiedza oraz umiejętność analitycznego myślenia, którymi wykazała się młodzież zrobiły duże wrażenie na prowadzącym zajęcia i pozwalają z optymizmem patrzeć na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju i regionie.