AdwokatKrzysztofOsiak
Udana obrona przed przymusowym umieszczeniem w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym

W ostatnim czasie zakończył się proces o przymusowe umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, wytyczony synowi przez matkę. Mój klient rzeczywiście cierpiał na pewne schorzenia psychiczne, jednak ani w jego, ani w mojej ocenie nie były one na tyle poważne, aby była konieczność zamykania go w szpitalu psychiatrycznym wbrew jego woli. W toku procesu udało się przeprowadzić dowody przemawiające na korzyść klienta, w konsekwencji czego Sąd Rejonowy w Siedlcach podzielił naszą argumentację i oddalił wniosek w całości. Wyrok jest prawomocny, strona przeciwna nie składała apelacji.