AdwokatKrzysztofOsiak
Ustalenie istnienia stosunku pracy
Nasze myśli zaprzątnięte są w ostatnich dniach głównie okrutną inwazją na Ukrainę. Wymiar sprawiedliwości funkcjonuje jednak swoim rytmem, a sądy codziennie wydają wyroki. W jednym z nich, Sąd Okręgowy w Siedlcach utrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Siedlcach, który ustalił istnienie stosunku pracy trójki naszych Klientów, zatrudnionych na umowę B2B przez jednego z operatorów telekomunikacyjnych. Linia orzecznicza dotycząca ustalania stosunku pracy przy umowach o dzieło czy zleceniach jest już utrwalona. Inaczej ma się rzecz w przypadku działalności gospodarczej. W tej konkretnej sprawie udało się wygrać z pracodawcą, uzyskując, oprócz ustalenia stosunku pracy także ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (w wysokości kilku-kilkunastu tysięcy złotych na osobę) a także zwrot kosztów poniesionych przez klientów jako wynagrodzenie adwokackie. Wyrok jest prawomocny.