AdwokatKrzysztofOsiak
Wstrzymanie spłaty rat kredytu frankowego
Postanowieniem z dn. 27 lipca 2022r., dokładnie tydzień od wniesienia pozwu Sąd Okręgowy w Siedlcach udzielił zabezpieczenia roszczenia reprezentowanych przez naszą kancelarię kredytobiorców poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu do dnia uprawomocnienia się wyroku w sprawie. Sądy coraz częściej uwzględniają tego typu wnioski. Jest to dopiero początek walki o unieważnienie umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, tego typu sprawy potrafią dość długo czekać na rozpoznanie, jednak korzyść dla klienta odczuwalna jest już teraz, gdyż nie musi on dokonywać na rzecz banku żadnych spłat do czasu rozpoznania, czy wiążąca go z bankiem umowa jest ważna.