AdwokatKrzysztofOsiak
Wygrana apelacja
Kilka miesięcy temu do kancelarii zgłosił się klient z świeżo zapadłym wyrokiem skazującym go na karę 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności za posiadanie kilku gram marihuany. Już na pierwszy rzut oka kara zdaje się być rażąco surowa. Analiza akt sprawy wykazała ponadto liczne uchybienia, których dopuścił się Sąd wydający wyrok w I instancji. Na początku października 2021r., na skutek złożonej przeze mnie apelacji Sąd Okręgowy w Siedlcach zmienił zaskarżony wyrok, zamieniając karę 6 miesięcy pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności, polegającą na obowiązku wykonywania nieodpłatnych prac użytecznych społecznie w wymiarze 20 godzin miesięcznie, przez okres 1,5 roku. Wyrok jest prawomocny, a kara orzeczona przez sąd odwoławczy niewątpliwie bardziej przystaje do wagi i szkodliwości społecznej popełnionego czynu.