AdwokatKrzysztofOsiak
Wygrana z organem rentowym

Do Kancelarii zgłosiła się klientka, której organ rentowy zakwestionował podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu przez okres dwóch i pół roku. Zdaniem ubezpieczyciela działalność gospodarcza prowadzona w tamtym okresie przez moją klientkę była fikcyjna. Decyzja była o tyle brzemienna w skutki, iż wiązała się z obowiązkiem zwrotu kwoty około 150 tysięcy złotych. Na początku lipca, na skutek wniesionego przeze mnie odwołania, po przeprowadzeniu rozprawy Sąd Okręgowy w Siedlcach zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił, że moja klientka podlegała w kwestionowanym okresie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Sąd w całości podzielił moją argumentację, w szczególności fakt, iż wydanie takiej decyzji po upływie ponad trzech lat, na podstawie przesłanek które zaistniały po zakończeniu kwestionowaneg okresu było wysoce nieprawidłowe. Wyrok jest nieprawomocny, z uwagi na wartość przedmiotu sporu spodziewamy się apelacji przeciwnika.