Warto walczyć do końca – sukces przed Sądem Okręgowym w Siedlcach

Posted Posted in Adwokat

Do kancelarii zgłosił się klient, który nie otrzymał należnej mu od pracodawcy odprawy w wysokości ponad 8 tysięcy złotych. Podstawą roszczenia były przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (znana potocznie jako ustawa o zwolnieniach grupowych) oraz fakt, że powód otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę ze wskazaniem, że […]