Pacta sunt servanda

Posted Posted in Adwokat

Nakazem zapłaty z dn. 11 marca 2022r. Sąd Rejonowy w Siedlcach nakazał pozwanej firmie J. zapłatę kwoty 16 219 zł na rzecz mojej klientki. Wcześniej, zgodnie z naszym wnioskiem, Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia na kwotę 17 419zł, którą to kwotę komornik zajął na koncie bankowym pozwanej spółki jeszcze przed uprawomocnieniem nakazu zapłaty. Obecnie nakaz zapłaty […]

Warto walczyć do końca – sukces przed Sądem Okręgowym w Siedlcach

Posted Posted in Adwokat

Do kancelarii zgłosił się klient, który nie otrzymał należnej mu od pracodawcy odprawy w wysokości ponad 8 tysięcy złotych. Podstawą roszczenia były przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (znana potocznie jako ustawa o zwolnieniach grupowych) oraz fakt, że powód otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę ze wskazaniem, że […]