Obalenie testamentu notarialnego

Posted Posted in Uncategorized

Przepisy prawa spadkowego, a także orzecznictwo sądów kształtuje się w taki sposób, aby uszanować wolę zmarłego zawsze wtedy, kiedy jest to możliwe i w najszerszym możliwym zakresie. Testament notarialny jest najmocniejszą formą wyrażenia ostatniej woli przez spadkodawcę. Przypadki podważenia testamentu notarialnego zdarzają się zatem niezwykle rzadko. Postanowieniem z dn. 12 września 2022r. Sąd Rejonowy w […]