Rozmowa o rozwodach

Posted Posted in Uncategorized

W najbliższą niedzielę 28 kwietnia będę gościem red. Marcina Klimkowskiego w Radiu 357. Porozmawiamy o tym, jak wyglądają sprawy o rozwód w polskich sądach, jaka jest w nich rola adwokata, ale także, a może przede wszystkim, o tym dlaczego ludzie się rozwodzą. Emisja rozmowy dostępna dla wszystkich rozpocznie się o północy, patroni radia będą mieli […]

Pozytywne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych

Posted Posted in Uncategorized

W ostatnich dniach Sąd Okręgowy w Siedlcach wydał kolejne korzystne rozstrzygnięcia dla naszych klientów. Wyrokiem z dn. 30 listopada 2023r. Sąd ustalił, że umowa kredytu frankowego jest nieważna, zasądził na rzecz powoda objętą pozwem kwotę wyrażoną w złotych i frankach oraz zasądził na rzecz obojga powodów zwrot kosztów postępowania, w tym zwrot poniesionych kosztów adwokackich. […]

Prawomocna wygrana przez Sądem Apelacyjnym w Lublinie

Posted Posted in Uncategorized

Wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2023r. Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił w całości apelację banku przeciwko reprezentowanym przez naszą kancelarię frankowiczom, zasądzając na rzecz każdego z małżonków kwotę po 8100zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego za postępowanie przez sądem II instancji. Łącznie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Siedlcach nasi klienci uzyskali zwrot poniesionych kosztów w […]

Opłacalność spraw frankowych

Posted Posted in Uncategorized

Złożenie do sądu pozwu przeciwko bankowi to poważna decyzja. Wielu kredytobiorców obawia się jej podjęcia albo nie jest przekonana co do opłacalności unieważnienia umowy. Tymczasem unieważnienie umowy frankowego kredytu hipotecznego niemal zawsze przekłada się na konkretne, wysokie zyski. Unieważnienie powoduje konieczność zapłaty jedynie kwoty nominalnej, która w większości przypadków albo została już spłacona, albo brakuje […]

Kolejne zabezpieczenie w sprawie o unieważnienie kredytu CHF

Posted Posted in Uncategorized

W dniu 10 lipca 2023r. Sąd Okręgowy w Siedlcach udzielił zabezpieczenia zgodnie z wnioskiem zawartym w pozwie o unieważnienie umowy kredytu frankowego. Zgodnie z postanowieniem Sądu nasi klienci mogą zaprzestać spłacania bankowi rat od zaraz, przez cały okres trwania procesu. Liczymy, że tendencja uwzględniania tego rodzaju wniosków utrzyma się w sądach. Udzielenie zabezpieczenia ułatwi rozliczenie […]

Przełomowy wyrok TSUE korzystny dla frankowiczów!

Posted Posted in Uncategorized

W dniu 15 czerwca 2023r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-520/21, którego sentencja w wolnym tłumaczeniu brzmi: “Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną, konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych. Prawo to stoi natomiast na […]

Tydzień Konstytucyjny 2023

Posted Posted in Uncategorized

Po przerwie spowodowanej pandemią Tydzień Konstytucyjny wrócił do szkół! W tym roku miałem przyjemność poprowadzić zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Siedlcach. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej znaczenie dla obywatela Polski, tradycyjnie omówiliśmy również prawa i wolności wynikające wprost z Konstytucji RP. Byłem pod wrażeniem dojrzałości i świadomości […]

Fala pozwów frankowych jako efekt opinii Rzecznika Generalnego TSUE

Posted Posted in Uncategorized

W ostatnich tygodniach daje się zaobserwować wzmożony napływ pozwów frankowych. Napływ ten widać zarówno w kancelarii, jak i w sądach. Ilość spraw jest tak duża, że zaczyna przekładać się na funkcjonowanie całych wydziałów (w Sądzie Okręgowym w Siedlcach odczuwalnie wydłużył się okres oczekiwania na pierwszą rozprawę we wszystkich sprawach wnoszonych do I Wydziału Cywilnego). Można […]

Leśne sprawy Misia Adwokata

Posted Posted in Uncategorized

W kwietniu miałem olbrzymią przyjemność kilkukrotnie spotkać się z dziećmi z Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori Zameczek w Siedlcach. Zajęcia odbyły się w ramach organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką akcji „Leśne Sprawy Misia Adwokata”. Na przykładzie książkowej postaci Misia Adwokata młodzi czytelnicy dowiedzieli się czym zajmuje się adwokat, w jakich sprawach pomaga i jakimi kieruje […]

Wygrana w sprawie kredytu frankowego

Posted Posted in Uncategorized

W większości tzw. spraw frankowych to kredytobiorcy występują po stronie powodowej, domagając się unieważnienia czy też przekształcenia umowy, bank natomiast broni swojej umowy. Bywa jednak, że z różnych względów to bank jest stroną powodową, a kredytobiorca, broniąc się przed roszczeniem banku podnosi zarzuty dotyczące nieważności umów frankowych. Tak było i w tym przypadku. Sąd Okręgowy […]