Prawomocna wygrana przez Sądem Apelacyjnym w Lublinie

Posted Posted in Uncategorized

Wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2023r. Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił w całości apelację banku przeciwko reprezentowanym przez naszą kancelarię frankowiczom, zasądzając na rzecz każdego z małżonków kwotę po 8100zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego za postępowanie przez sądem II instancji. Łącznie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Siedlcach nasi klienci uzyskali zwrot poniesionych kosztów w […]