Pozytywne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych

Posted Posted in Uncategorized

W ostatnich dniach Sąd Okręgowy w Siedlcach wydał kolejne korzystne rozstrzygnięcia dla naszych klientów. Wyrokiem z dn. 30 listopada 2023r. Sąd ustalił, że umowa kredytu frankowego jest nieważna, zasądził na rzecz powoda objętą pozwem kwotę wyrażoną w złotych i frankach oraz zasądził na rzecz obojga powodów zwrot kosztów postępowania, w tym zwrot poniesionych kosztów adwokackich. […]