Wstrzymanie spłaty rat kredytu frankowego

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Postanowieniem z dn. 27 lipca 2022r., dokładnie tydzień od wniesienia pozwu Sąd Okręgowy w Siedlcach udzielił zabezpieczenia roszczenia reprezentowanych przez naszą kancelarię kredytobiorców poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu do dnia uprawomocnienia się wyroku w sprawie. Sądy coraz częściej uwzględniają tego typu wnioski. Jest to dopiero początek walki o unieważnienie umowy kredytu indeksowanego do […]

Pacta sunt servanda

Posted Posted in Adwokat

Nakazem zapłaty z dn. 11 marca 2022r. Sąd Rejonowy w Siedlcach nakazał pozwanej firmie J. zapłatę kwoty 16 219 zł na rzecz mojej klientki. Wcześniej, zgodnie z naszym wnioskiem, Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia na kwotę 17 419zł, którą to kwotę komornik zajął na koncie bankowym pozwanej spółki jeszcze przed uprawomocnieniem nakazu zapłaty. Obecnie nakaz zapłaty […]

Sprawiedliwości stało się zadość.

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Pod koniec marca 2022r. swój finał znalazła sprawa, o której informowałem w lipcu 2020r. Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach. W związku z tym wyrokiem, Sąd Rejonowy w Siedlcach umorzył postępowanie w przedmiocie zwrotu świadczenia pobranego przez moją klientkę. Tym samym, ostatecznie i prawomocnie, nie musi ona zwracać ponad […]

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Nasze myśli zaprzątnięte są w ostatnich dniach głównie okrutną inwazją na Ukrainę. Wymiar sprawiedliwości funkcjonuje jednak swoim rytmem, a sądy codziennie wydają wyroki. W jednym z nich, Sąd Okręgowy w Siedlcach utrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Siedlcach, który ustalił istnienie stosunku pracy trójki naszych Klientów, zatrudnionych na umowę B2B przez jednego z operatorów telekomunikacyjnych. Linia […]

Wyboista droga do renty

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Prawie dwa lata trwała sprawa klienta, któremu ZUS odmówił prawa do renty socjalnej. Ubezpieczony jest osobą całkowicie niezdolną do pracy, jednak, zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy o rencie socjalnej, aby uzyskać rentę należy wykazać, iż naruszenie sprawności organizmu powstało przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej – […]

Wygrana apelacja

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Kilka miesięcy temu do kancelarii zgłosił się klient z świeżo zapadłym wyrokiem skazującym go na karę 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności za posiadanie kilku gram marihuany. Już na pierwszy rzut oka kara zdaje się być rażąco surowa. Analiza akt sprawy wykazała ponadto liczne uchybienia, których dopuścił się Sąd wydający wyrok w I instancji. Na początku […]

Rzecz o terminowości wykonania umowy

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Do kancelarii zgłosił się architekt, pozwany przez swojego klienta za opóźnienie w realizacji projektu. Po dokładnej analizie akt sprawy okazało się jednak, że winę za zaistnienie opóźnienia w rzeczywistości ponosi ten właśnie klient, który najpierw nie mógł się zdecydować, czy chce przebudować istniejący dom, czy też może zburzyć go i postawić od nowa, a następnie […]

Obrona przed fałszywym oskarżeniem

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Do kancelarii zgłosił się klient, któremu prokuratura postawiła zarzut zgwałcenia. Klient stanowczo twierdził, że stał się ofiarą pomówienia, a podczas jego spotkania z pokrzywdzoną doszło jedynie do długiej rozmowy oraz wspólnego wypicia kilku piw. Po analizie akt sprawy uznałem, iż materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje na to, iż klient mówił prawdę. Kobieta, z którą tego dnia […]

Mała sprawa – duży sukces

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Nie zawsze reprezentuję klientów w sporach o setki tysięcy złotych, nie zawsze bronię w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa. Czasami sprawy z pozoru niezbyt poważne mają jednak dla strony olbrzymie znaczenie. Tak było w sprawie pani Jadwigi (imię zmienione), która została oskarżona o znieważenie funkcjonariusza oraz naruszenie jego nietykalności osobistej poprzez uderzenie kołem od roweru w […]

Wygrana po latach

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

W pierwszych dniach września, po kilku latach zakończył się proces wytoczony mojemu klientowi przez jedną z instytucji reprezentujących interesy ubezpieczycieli. Powód domagał się zwrotu kwoty ponad 9 tysięcy złotych, którą ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanemu za owce zagryzione przez psy. Powód usiłował udowodnić, że zagryzienia dopuściły się psy mojego klienta i że to na moim kliencie spoczywa […]